Приложение №11 към бел. под линия №31

Източник: Личен архивПриемо-предавателен протокол от 23.12.1991 г.за предаване на собствеността на 850 (осемстотин и петдесет) мастер бокса цигари от КТ "Подкрепа" на "Мидъл Ийст Трейд Къмпани"

^