Приложение №10 към бел. под линия №30

Източник: Личен архив

Договор №А 001 за покупко-продажба от 20.12.1991 г. между КТ "Подкрепа" и "Мидъл Ийст Трейд Къмпани"

^