Приложение №8 към бел. под линия №28

Източник: Личен архивПлатежно нареждане №232 от 2.IV.1992 год. от Радослав Ненов до ДФ "Трансимпекс" на стойност 50 000 лева (петдесет хиляди лева) като аванс за реклама съгласно договор Т-П/09-01 от 29.02.1992 год.

^