Приложение №7 към бел. под линия №27

Източник: Личен архивПлатежно нареждане №231 от 2.IV.1992 год. на стойност 4500 лева (четири хиляди и петстотин лева) от КТ "Подкрепа" до ДФ "Трансимпекс" като комисионна, съгласно договор Т-П/92-01 от 29.02.1992 год.

^