Приложение №6 към бел. под линия №25

Източник: Личен архивПриложение №1 към Договор Т-П/92-01 от 29.02.1992 г.

^