Приложение №5 към бел. под линия №24

Източник: Личен архив

Договор №Т-П/92-01 от 27.II.1992 г. между ДФ "Трансимпекс" и КТ "Подкрепа".

^