Приложение №4 към бел. под линия №23

Източник: Личен архивПлатежно нареждане от КТ "Подкрепа" до Агенция "Булгарреклама" на стойност 100 000 (сто хиляди лева) за авансов превод за рекламни мероприятия през 1992 г.

^