Приложение №3 към бел. под линия №22

Източник: Личен архив

Договор за съвместна дейност от 17.03.1992 г. между Агенция "Булгарреклама" - ООД и КТ "Подкрепа".

^