Приложение №2 към бел. под линия №6

Източник: ЦДА, ф. 117, оп. 47, а.е. 1064Писмо № 81-00-0106 от 01.04.1994 г. от Министъра на финансите до КТ "Подкрепа".

^