Приложение №2 към бел. под линия №19

Източник: Личен архив

Справка за Валери Стоянов Керин от Благоевград

^