Приложение №1

Източник: Архив на Националната следствена службаНачалната страница от строго секретно решение на Министерския съвет за разширяване на дейността на ДЗУ на западния пазар чрез мрежа от задгранични фирми с непряко участие от 1988 г.

^