Приложение №4

Източник: Архив на Националната следствена службаПисмо на Националната служба за защита на конституцията (наследник от 1990 г. на Второ главно управление на ДС, контраразузнаването) до Главна прокуратурата, в което се посочва за започналите злоупотреби с непреведените печалби от задграничните дружества, за които се предполага, че възлизат на около 1 млрд. щатски долара.

^