Приложение №2

Източник: Архив на Националната следствена службаПисмо на главния прокурор Иван Татарчев до министър-председателя Любен Беров и министъра на финансите Стоян Александров, в което през 1994 г. им обръща внимание за проблема с непреведените в България печалби на печелившите задгранични фирми, върху които нито едно политическо мнозинство след 10 ноември 1989 г. не успява да установи държавен контрол.

^