Приложение №1

Източник: Архив на Националната следствена службаНачалната страница от строго секретно решение на Валутната комисия на Политбюро на ЦК на БКП за закупуване на западногерманските производствено дружество „Рьоперверк”, което са изсипани безрезултатно 100 млн. германски марки до 1989 г.

^