Приложение №12 към бел. под линия №28

Източник: Личен архивДокладна записка от Мария Благоева Бързашка - зам.гл. счетоводител до Младен Мутафчийски - директор на "ТЕРАТОН" АД

^