Приложение №10 към бел. под линия №25

Източник: Личен архивРазписка за изплатена сума в размер на 421 500 лева (четиристотин двадесет и една хиляди и петстотин лева) на СИЛВИЯ БОРИСОВА ПЕШЕВА

^