Приложение №9 към бел. под линия №24

Източник: Личен архив

Допълнение към договор от 1.07.1990 год. между МЛАДЕН МУТАФЧИЙСКИ - Ген. директор на ТП "ТЕРАТОН" и БОЖИДАР ЙОРДАНОВ - представител на "Чужди ферми".

^