Приложение №8 към бел. под линия №23

Източник: Личен архивПисмо от Л. Видов (главен счетоводител) и Младен Мутафчийски (генерален директор) на ТЕРАТОН до банка за стопански инициативи "МИНЕРАЛБАНК"

^