Приложение №7 към бел. под линия №18

Източник: Личен архив


Вътрешни правила за митническия контрол и взаимоотношения, свързани с дейността на фирмата "ИКОМЕВ", с представителство - София

^