Приложение №6 към бел. под линия №15

Източник: Личен архив

Решение №148 на Министерски съвет от 31 юли 1978 година за скритата транзитна търговия

^