Приложение №3

Източник: Архив на БНБНачалната страница на ревизионния акт на Българската външнотърговска банка, през която е обслужван външния дълг на комунистическия режим, извършен от управление „Банков надзор” на БНБ през 1993 г. В ревизионния акт се съдържат всички подробности за третия фалит на несъстоятелното управление на БКП, станал факт през втората половина на 80-те години на 20-и век

^