Приложение №2

Източник: Архив на Националната следствена службаСтрого секретно писмо до министър-председателя Андрей Луканов относно: Състоянието на плащанията по ползваните кредити от чужбина на председателя на БНБ Иван Драгневски от пролетта на 1990 г., от която става ясно, че задълженията на комунистическия режим (НРБ) към края на 1989 г. възлизат на над 10,6 млрд. щатски долара 

^