Приложение №1

Източник: Архив на Националната следствена служба
Началната и последната страница от справка за разчетите за плащанията по външния дълг на председателя на БНБ Васил Коларов до Тодор Живков, от която става ясно, че още през 1987 г. комунистическият режим е във фалит, който се поддържа през следващите две години с нови, още по-скъпи кредити от западни банки

^