За проекта

Сайтът corruptionbg.com е част от тригодишен изследователски проект в областта на разследващата журналистика на Libertarium Civil Organization, който се реализира с подкрепата на America for Bulgaria Foundation.
Тук може да прочетете обстойно и задълбочено изследване, което проследява развитието на корупционните практики в исторически план – и анализира политическата отговорност за тяхното вездесъщо присъствие по разбираем за българските граждани начин. Тук ще публикуваме резултатите от нашия анализ, като за това бъдат провеждани необходимите проучвания, оценки и  бъде извършено систематизиране на информацията.

Проектът ни е насочен към историческото осмисляне на корупцията, като това хвърля светлина и върху задкулисните връзки между политическия елит и организираната престъпност, както и върху влиянието на българската олигархия върху определени политици и партии. Редица явления от българския политически живот биха могли да бъдат видени в по-различна и по-автентична светлина, ако бъде видян корупционния подтекст на тяхното случване.
Идеите, целите и основните ни дейности са:

  • да бъдат проследени основните корупционни прецеденти в течение на четвърт век: в периода между 1989 и 2014 г.;
  • да се анализират приемствеността и развитието на корупционните практики;
  • да се изследват скритите механизми, благодарение на които най-важните звена от корупционните вериги остават на практика недосегаеми за българското правосъдие;
  • да се изследват пътищата, по които корупционните интереси въздействат върху политическата класа и влияят върху оформянето на българската политика;
  • да се изследват определени геополитически фактори и интереси като генератори на корупционен потенциал;
  • да се изследват корупционните процеси и в регионален мащаб – като бъдат направени специални анализи на тяхното развитие в Пловдив, Варна, Бургас и Несебър.

Историята ще бъде изградена на хронологичен принцип и ще бъде реализирана под формата на три издания, всяко от които в приблизителен обем от около 600 страници. Отделните томове разглеждат обособени периоди от развитието на корупнционните процеси у нас.

 

Прочети още:

 
^