Том първи 1989 - 1997

Обхваща периода от 1989 до 1997 г. – и ще разглежда сценария на перестройката като механизъм за прехвърляне на политическата власт на комунистическата партокрация на икономически релси; създаването на механизми за прехвърляне на държавни активи в частни ръце; захранването на специално създадените икономически субекти с финансови ресурси, усвоени за сметка на външния дълг на България („неявните” фирми на ДС, трансформирането на държавна собственост в частна; предоставянето на възможност определени лица да развиват бизнес с капитали, предоставени при неясни условия, и прочее); появата на първите икономически групировки и тяхната дейност (Мултигруп, Трон и др.); корупционните и съответно политически интереси, свързани с комплота срещу правителството на Филип Димитров и идването на власт на правителството на Беров; гангстерските войни и практики през 1993 и 1994 г.; контрабандата в ембаргова Югославия като тайна държавна политика; практиките за източване на големите държавни предприятия чрез стоенето на входа и на изхода – и др.

Сдружение „Либертариум”  ще обърне специално внимание върху някои конкретни афери със знаков за корупцията от този период характер, като:

  • дейността на създадените от ДС „неявни”  фирми, които в началото на прехода акумилират огромни средства (по наши данни над един милиард долара), използвани по-късно за създаване на мощни икономически групировки в годините на прехода;
  • трансформациите в дейността на контрабандните канали, създадени от държавата за контрабанден трансфер на оръжие и наркотици – с цел същите да бъдат  използвани  от  криминални  структури,  пряко  свързани  с  определени политически субекти;
  • аферата в Агенцията за чуждестранна помощ – която е сред първите корупционни афери с ясно изразен политически подтекст, нанесла огромни щети върху престижа на България;
  • аферата „Сапио” , нанесла на държавата щети в размер на два милиарда тогавашни лева;
  • цесионната сделка на „Мултигруп”, поставяща под пълна зависимост „Химко” и ощетяваща държавата с над един милиард тогавашни лева;
  • износът на петролни продукти и възникналата на негова основа гангстерска война – и конкретни прецеденти като този с танкера „Хан Кубрат” , илюстриращи съучастието на държавата в престъпния бизнес – и др.

Съдържание:^