Приложение №25 към бел. под линия №42

Източник: Личен архив



Писмо на арендаторите, които заплашват с протести и гладна стачка

^